Dzisiaj jest: Wtorek, 26 marca 2019
Imieniny obchodzą: Emanuel, Manuela, Feliks, Larysa, Teodor, Tworzymir
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Biuletyny

 • Nr 65 23 XII 2018

 • Nr 64 23 IX 2018

 • Nr 63 24 VI 2018

 • Nr 62 25 III 2018

 • Nr 61 17 XII 2017

 • Nr 60 24 IX 2017

 • Nr 59 25 VI 2017

 • Nr 58 09 IV 2017

 • Nr 57 18 XII 2016

 • Nr 56 09 X 2016

 • Nr 55 26 VI 2016

 • Nr 54 20 III 2016

 • Nr 53 20 XII 2015

 • Nr 52 27 IX 2015

 • Nr 51 28 VI 2015

 • Nr 50 29 III 2015

 • Nr 49 21 XII 2014

 • Nr 48 28 IX 2014

 • Nr 47 22 VI 2014

 • Nr 46 30 III 2014

 • Nr 45 22 XII 2013

 • Nr 44 29 IX 2013

 • Nr 43 23 VI 2013

 • Nr 42 24 III 2013

 • Nr 41 23 XII 2012

 • Nr 40 30 IX 2012

 • Nr 39 24 VI 2012

 • Nr 38 1 IV 2012

 • Nr 37 18 XII 2011

 • Nr 36 18 IX 2011

 • Nr 35 19 VI 2011

 • Nr 34 3 IV 2011

 • Nr 33 19 XII 2010

 • Nr 32 21 IX 2010

 • Nr 31 21 VI 2010

 • Nr 30 28 III 2010

 • Nr 29 20 XII 2009

 • Nr 28 20 IX 2009

 • Nr 27 21 VI 2009

 • Nr 26 6 IV 2009

 • Nr 25 21 XII 2008

 • Nr 24 21 IX 2008

 • Nr 23 1 VI 2008

 • Nr 22 16 III 2008

 • Nr 21 28 X 2007

 • Nr 20 10 VI 2007

 • Nr 19 1 IV 2007

 • Nr 18 17 XII 2006

 • Nr 17 22 X 2006

 • Nr 16 18 VI 2006

 • Nr 15 9 IV 2006

 • Nr 14 18 XII 2005

 • Nr 13 18 IX 2005

 • Nr 12 12 VI 2005

 • Nr 11 20 III 2005

 • Nr 10 19 XII 2004

 • Nr 9 12 IX 2004 (+herb)

 • Nr 8 20 VI 2004

 • Nr 7 16 IV 2004

 • Nr 6 23 XII 2003

 • Nr 5 8 IX 2003

 • Nr 4 15 VI 2003

 • Nr 3 20 IV 2003

 • Nr 2 15 XII 2002

 • Nr 1 10 X 2002

Nr 1 10 X 2002

 
Biuletyn nr 1
W dniu 6 marca 2002r. na zgromadzeniu organizacyjnym w którym wzięli udział: Janusz Bierówka, Marek Bogoń, Zbigniew Dziewoński, Alicja Frajkowska, Zbigniew Gruca, ks. Stanisław Kamionka, Jacek Krupa, Witold Mazgaj, Stanisław Pac, Robert Pająk, Romuald Michał Piotrowski, Joanna Szczygłowska, Maria Szwabowska, Elżbieta Szypenbejl-Gruca, Halina Wasyl, Stefan Wasyl, Adam Wójcik, Grażyna Wójcik, Krystyna Sokół-Gujda, Maria Sokół-Augustyńska postanowiono powołać do życia stowarzyszenie, które działałoby na rzecz naszej miejscowości, Zgromadzeni napisali statut i swoje stowarzyszenie postanowili nazwać Stowarzyszenie "Nasz Radziszów".
 
Celem nowo powołanego stowarzyszenia jest:
 1. inicjowanie, wspieranie i rozwijanie wszelkich działań sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi Radziszowa;
 2. wspieranie intelektualne i organizacyjne społeczności Radziszowa;
 3. promocja Radziszowa oraz popularyzacja wiedzy na temat jego historii i teraźniejszości;
 4. objęcie opieką zabytków Radziszowa i okolic;
 5. podejmowanie działań na rzecz infrastruktury i ochrony środowiska naturalnego;
 6. podjęcie starań mających na celu odnowienie dawnego dworu w Radziszowie.
 
Stowarzyszenie cele swoje zgodnie z założeniami statutu realizować będzie poprzez:
 1. bezpośrednie kontakty z władzami i organizacjami w gminie Skawina, przedstawicielami władz samorządowych szczebla powiatowego i wojewódzkiego oraz władz państwowych;
 2. wyrażanie opinii i postulatów dotyczących spraw istotnych dla społeczności Radziszowa;
 3. wspieranie imprez o charakterze kulturalno-artystycznym i turystycznym;
 4. prowadzenie działań na rzecz rewaloryzacji dworu w Radziszowie;
 5. włączenie zagadnień związanych z Radziszowem w proces dydaktyczno-wychowawczy miejscowych szkół;
 6. współpracę ze środowiskami kulturotwórczymi;
 7. upowszechnianie wiedzy o ochronie środowiska naturalnego;
 8. prowadzenie działalności gospodarczej na rzecz pozyskania środków finansowych wyłącznie na cele statutowe.
* * *
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2002r. wpisał Stowarzyszenie "Nasz Radziszów" do swojego rejestru. Tym samym, nowo powstały podmiot uzyskał osobowość prawną.
* * *
W dniu 16 września 2002r. obradowało walne zgromadzenie członków, na posiedzeniu którego wybrano władze stowarzyszenia w następującym składzie:
 
   a. Zarząd Stowarzyszenia "Nasz Radziszów":

    -Przewodniczący Maria Szwabowska
    -Wiceprzewodniczący Janusz Bierówka
    -Wiceprzewodniczący Stefan Wasyl
    -Sekretarz Elżbieta Szypenbejl-Gruca
    -Skarbnik Romuald Michał Piotrowski
    -Członkowie Zarządu:
    Stanisław Pac
    Bogdan Wicher
    Grażyna Wójcik
    Halina Wasyl.

   b. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia "Nasz Radziszów":

    -Przewodniczący Zbigniew Dziewoński
    -Sekretarz Alicja Frajkowska
    -Członek Robert Pająk.

   c. Sąd Koleżeński Stowarzyszenia "Nasz Radziszów":

    -Przewodniczący ks. Stanisław Kamionka
    -Członkowie Krystyna Sokół-Gujda i Adam Wójcik.

* * *
Wszystkich, którym leży na sercu dobro naszej miejscowości, gorąco zapraszamy w szeregi członków Stowarzyszenia.
Deklaracje w celu zapisu dostępne są u Przewodniczącej Zarządu, tj. Pani Marii Szwabowskiej. Informacje na temat Stowarzyszenia można uzyskać również u wcześniej przedstawionych jego członków. Składową Stowarzyszenia będą sekcje, zajmujące się poszczególnymi zagadnieniami określonymi przez cele statutowe.
Zgodnie z zapisem art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20, poz. 104 z późn. zm.) Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków!

Stowarzyszenie

ul. Szkolna 4
32-052, Radziszów

Nasz rachunek:
Krakowski Bank Spółdzielczy
Oddział Skawina

10 8591 0007 0310
0561 8792 0001

Logowanie