Dzisiaj jest: Niedziela, 21 kwietnia 2024
Imieniny obchodzą: Addar, Anzelm, Bartosz, Drogomił, Feliks, Irydion, Konrad, Selma
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Opublikowano: czwartek, 09, maja 2013 07:42

 

 
Pradzieje Radziszowa
 
Opis dziejów Radziszowa należy rozpocząć od czasów prehistorycznych czyli od najdawniejszych znanych nam śladów obecności człowieka na tym terenie.
Dzięki informacjom od Pana profesora Pawła Valde - Nowaka - przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Archeologii i Etnologii PAN - dowiedziałem się, że z Radziszowa znany jest przyostrzowy fragment siekiery z kamienia jurajskiego odmiany G, którą można odnosić do kultury pucharów lejkowatych z młodszej części neolitu. Siekierę tę znaleziono na polu "Rozparka". Jest ona przechowywana w Muzeum Archeologicznym w Krakowie pod numerem inwentarzowym MAK/105. Neolit jest to okres w pradziejach, w którym ukształtował się typ gospodarki wytwórczej obejmującej uprawę zbóż i chów zwierząt. Na naszych ziemiach rozpoczyna się w końcu 6000 p.n.e. i trwa do przełomu wieku dwudziestego i dziewiętnastego p.n.e. Dla tego przypadku najważniejszym jest okres środkowego neolitu, w którym w drugiej połowie 4 tysiąclecia p.n.e. na naszych ziemiach pojawiła się kultura pucharów lejkowatych, która zawdzięcza swą nazwę formie naczyń glinianych o wydłużonej i lekko rozchylonej szyjce. Ludność kultury pucharów lejkowatych zajmowała się, przede wszystkim uprawą roli i hodowlą zwierząt. Pola zakładano na terenach wykarczowanych lasów i użyźniano je sposobem wypalania i spulchniania ziemi za pomocą narzędzi takich jak radło i motyka. Domy stawiano jako ziemianki i wolnostojące. Kamień był bardzo cenionym surowcem wyrabiano z niego narzędzia i broń. Podsumowując można stwierdzić, że osadnictwo na terenie Radziszowa zaczęło się już w czasach bardzo odległych. Być może kiedyś odnajdą się jeszcze starsze ślady obecności człowieka na naszym terenie.
 
Opracował: Paweł Basiura

Bibliografia:

Rydlewski J., Valde - Nowak P. Problem osadnictwa epoki kamienia w polskich Karpatach Zachodnich w świetle badań na polskiej Orawie i w rejonie prawobrzeżnych dopływów górnej Wisły, "Acta Archaeologica Carpathica", t. 19, 1979, s. 5 - 36.
Godłowski K., Kozłowski J. K. Historia starożytna ziem polskich, PWN, 1985 Warszawa
Valde - Nowak P. Etapy strefy zasiedlenia Karpat Polskich w neolicie i na początku epoki brązu, Ossolineum, 1988 Wrocław

Stowarzyszenie

ul. Szkolna 4
32-052, Radziszów

Nasz rachunek:
Krakowski Bank Spółdzielczy
Oddział Skawina

10 8591 0007 0310
0561 8792 0001

Logowanie