Dzisiaj jest: Sobota, 20 lipca 2024
Imieniny obchodzą: Czesław, Czech, Eliasz, Heliasz, Leon, Małgorzata, Paweła
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
 
Radziszów  1105-1772
 
1105- w dokumencie "Konfirmacja przywilejów tynieckich Idziego Biskupa Tuskańskiego Nuncysza papiezkiego" datowanym na rok 1124 po raz pierwszy pojawia się nazwa Radziszów - " (.....) villa Radzieszow (Radyszów) cun mellificio et venatione (....)", wzmiankuje on między innymi stan posiadania klasztoru tynieckiego na rok 1105. Dokument ten znany z dużo późniejszych interpolacji, przez niektórych badaczy uważany jest za kompilację informacji pochodzących z różnych dokumentów dotyczących opactwa tynieckiego, wydanych między XII a XIV w., został spisany na początku XIV w.
26.05.1229- w dokumencie "Grzegorz IX zatwierdza prawa i przywileje opactwa tynieckiego oraz nadaje mu nowe", wymieniony zostaje Radziszów - "(....) Locum ipsum in quo praefatum monasterium situm est cum omnibus pertinentiis suis (...) de Radessow ( Radzeschow, Radzieszów) (...)"
1250- w dokumencie "Władysław J.xże opolski raciborski oświęcimski nadaje klasztorowi tynieckiemu przywilej na Łączany"- (...) Item eciam villas nostras Wola, Radessow ( Radzieszow) et Zorzow iacentes in confiniis ducatus nostri eidem Abbati suo cum conventu damus et icorporamus similiter sicut (...)
19.12.1275- w dokumencie "Bolesław Wstydliwy wraz z żoną swoją Kunegundą wznawia i potwiedza wszystkie nadania klasztorowi tynieckiemu zrobione przez poprzedników swoich"- (...)dedina (...)Radessow villa cum mellificio et venacione (...)
17.06.1287- w dokumencie "Leszek Czarny godząc spór między opatem tynieckim a mieszkańcami Kurozwęk zatwierdza przywilej Bolesława Wstydliwego"- (...) ut inter villam eiusdem abbatis que Radesov dicitur et Curozsank villam hominum castri Cracoviensis (...) a via que de radesov villa supradicta tendit in Mogilan (...) terra quam indicta villa Radesow possidebant (...)quod tam in Radesov quam in sua villa non obstatibus (..)
1288- w dokumencie "Leszek Czarny daje klasztorowi tynieckiemu prawo zakładania osad "- (...) in presenti declaranda que quidem sunt: (...) Radesow cum suis pertinenciis (...)
21.12.1311- w dokumencie "Władysław Łokietek odbiera buntownikom sołtystwa i dobra zwraca je klasztorowi tynieckiemu "- (...) Iohannes de Radesow et Wola (...)
1325- pierwsza wzmianka o parafii Radziszów w "Monumenta Poloniae Vaticana " I , parafia Radziszów zostaje otaksowana przez kolektorów świętopietrza na 3 grzywny.
1334- niejaki Mikołaj odstępuje klasztorowi tynieckiemu, za sołectwo w Ujeździe i Wróblowej, dwa łany w posiadłości klasztornej "Rachesow"
24.06.1335- w dokumencie "Michał opat tyniecki sprzedaje Janowi i Andrzejowi braciom sołtystwo rzozowskie za 50 mark groszy praskich"- et usque at gades de Rachezow", "sicut sunt in Rachezow"
1340- w parafii Radziszów w dekanacie Zator mieszkało ( szacunkowo ) 405 osób (według T. Ładogórskiego "Studia nad zaludnieniem Polski w XIV w ")
02.01.1355- w dokumencie-"Przyłączenie miasteczka Łopuszny opactwu tynieckiemu"- (...) ad infrascripta subdelegatus discretis viris de Radzeszow (...)
15.05.1394- w dokumencie "Bonifacy IX poleca przełożonemu klasztoru Miechowskiego obronę dóbr konwentu tynieckiego"- (...)scultetos et Kmetones ipsorum de Radzieschow et de Radzisziowska Wola super decimis (...)
29.09.1394- w dokumencie "Mścisława opata tynieckiego oblig na 300 marek groszy prazkich"- (..) tertiam ante valvam Radzeszoviensem predicte civitatis fluvium totum Skavina cum utraque ripa a metis hereditatis Radzesow (...)
21.12.1395- Jan Wilkomirski prokurator klasztoru tynieckiego wzywa Michała przełożonego klasztoru miechowskiego, aby zastosował się zaleceń Bonifacego IX wystąpił przeciw niektórym osobom zadzierającym z klasztorem tynieckim, a wśród nich "contra Swatopelconem at Philippum scultetos et kmetones ipsorum de Radzieschow et de Radzieszowska Wola"
1402- Mikołaj oficjał krakowski wydaje wyrok w sporze między klasztorem tynieckim, a Świętopełkiem sołtysem z Radziszowa w sprawie świadczeń ze wsi Radziszów, Wola Radziszowska i Brunaczów na rzecz klasztoru. Na mocy wyroku oficjała kmiecie z tych wsi mają dawać dziesięciny 1 wiaderunek
09.06.1419- w dokumencie, w którym Helias profesor teologii dziekan kościoła sandomierskiego Panny Marii wzywa przed swój sąd, z polecenia Marcina V, plebanów kościoła ruszczańskiego i krakowskiego św. Mikołaja oraz kilku mieszczan skawińskich w sprawie przeciw Piotrowi plebanowi skawińskiemu, wymieniony jest kościół w Radziszowie "Radzieszow" oraz rektor kościoła imieniemVyslaus.
04.10.1425- Jakub z Dębna wojewoda sandomierski i starosta krakowski, rozstrzyga z polecenia królewskiego, że Jan sołtys radziszowski nie jest obowiązany do służby wojskowej i wskutek tego nie powinien postradać sołectwa za powstrzymanie się od udziału w ostatniej wyprawie śląskiej, sołtys określony jest jako "Joannis de Raciechow"
18.08.1427- Marcin V poleca aktem wydanym w Rzymie Zbigniewowi Oleśnickiem bp. Krakowskiemu zatwierdzić umowę sprzedaży wójtostwa skawińskiego synom Mikołaja Pusznika, jeżeli była prawidłowo zawarta w akcie określenia granic jak w dokumencie sprzedaży z 29.09.1394 r z tym że odmienna pisownia nazw "Radzeschovienses" i "Radzeschov"
1427- Kazimierz książe cieszyński i pan oświęcimski rozgranicza wieś Radziszów należącą do klasztoru tynieckiego od wsi Jurczyce, granicę mają stanowić potoki Mogilnica i Babi Potok, które zlewają się razem powyżej Radziszowa
28.12.1440- Wacława książe oświęcimski uwalnia kmieci wsi klasztoru tynieckiego leżących w granicach księstwa oświęcimskiego od sądownictwa książęcego i wszystkich dawnych ciężarów prawa polskiego z wyjątkiem krownego i poradlnego w dokumecie Radziszów określony jest jako "Radzeschow"
02.09.1445- ławnicy sądu niemieckiego w Tyńcu oświadczają, żę rodzeni bracia: Rafał-proboszcz kielecki, Mikołaj i Michał wójtowie skawińscy sprzedali Akademii Krakowskiej za 400 grzywien rocznie czynsz w wysokości 20 grzywien z wójtostwa skawińskiego "et super eorum bonis hareditariis scultetiarum in villis Radzeszow et Wolya"
09.03.1450- sąd ziemski krakowski wydaje na rokach królewskich nadwornych wyrok regulujących stosunki włościan we wsiach klasztoru tynieckiego "Radzeschowa et Volya" według postanowień zawartych w dokumentach opatów Modliboriusza i Jana
06.10.1456- Kazimierz Jagielończyk potwierdza wszystkie przywileje klasztoru przez swoich poprzedników nadane, wśród posiadłości klasztoru wymienia "Radzyeshow"
07.01.l470- w dokumencie wystawionym przez Kazimierza, Wacława Janusza i Władysława książąt opolskich potwierdzającym immunitet księcia oświęcimskiego Wacława z dnia 05.10.1449 wymieniony zostaje "Radzeschow"
1475- wymieniony zostaje w dokumentach "Jan de Racziechow" sołtys wsi klasztoru tynieckiego
1470-1480- liczne wzmianki o Radziszowie w dziele Jana Długosza "Liber Beneficiorum"- wieś jest własnością klasztoru tynieckiego, we wsi jest kościół drewniany, folwark,sołectwo z osobnym folwarkiem, obrabianych jest 11 łanów kmiecych z czego 9 położonych jest na terenie księśtwa zatorskiego, dziesięciny z folwarku i sołectw pobiera miejscowy pleban, z reszty wsi klasztor, chłopi płacą ponadto poradlne i krowne, dziesięciny z ról należących do spustoszonej wsi Brunaczowa należą do prebendy zakrzowskiej w katedrze krakowskiej
06.03.1490- Janusz książe zatorski potwierdza przywileje nadane klasztorowi tynieckiemu przez ojca i braci, w dokumencie wymieniony jest "Radzyeschow", "Radzieszow", "Radzieschow"
1497- Jan z Lgoty odstępuje klasztorowi tynieckiemu swe części sołectw w Radziszowie i Woli Radziszowskiej
1513- w księdze kontrybucji duchowieństwa diecezji krakowskiej wymieniona jest parafia Radziszów w dekanacie skawińskim, taksa z parafii pobierana jest w wysokości trzech grzywien w parafii mieszka tylko pleban, w księdze z roku 1527,1529 wymieniony jest taki sam stan posiadania, a w księdze z roku 1539 wymieniony jest dodatkowo "minister"- pełniący w kościele posługi oraz funkcję nauczyciela
1529- w Radziszowie określanym jako "Radzieschow" lub "Radzyeschow Antiqua" klasztor tyniecki pobiera czynsz i dziesięcinę snopową
1540- ugoda klasztoru z akademią krakowską w sprawie wysokości świadczeń z Radziszowa i Woli Radziszowskiej
lata 70 i 80 XVI w- za rządów opata tynieckiego Andrzeja Brzechwy wybuchają bunty chłopskie w Radziszowie i Woli Radziszowskiej przeciw twardym rządom opata i jego starostów
1595- wizytacja "radziwiłłowska" wymienia następujące nazwy poszczególnych części wsi: "na dole za mnichem", nade wsią za woytem", na choczniach", "w Tarniu", "w Łęgu", we wsi jest dom rektora szkoły z ogrodem, rektorem jest Jan Boguszewski
1598- wizytacja biskupia wymienia części wsi zgodnie z wizytacją z roku 1595, kościół pod patronatem opata tynieckiego, do parafii oprócz Radziszowa określanego "Villa Antiqua Radziszow" należą Jurczyce
1629- założona została księga "Liber memorabilium et Fundationum" ( Księga pamiątkowa i fundacyjna) kościoła w Radziszowie.
1629- Fundacje dla kościoła-kielich srebrny sprawiony przez Janowskiego- dzierżawcę Radziszowa, ornat lazurowy ciemny adamaszkowy sprawiony od Piotra Kowala z Radziszowa, ornat zielony sprawiony od Anny Wroblowej
1746- wykonanie nowej posadzki w kościele z ciosanego kamienia i grodusy do trzech ołtarzy ciosanego także kamienia dane, także cały kościół ab intro et ab estra tynkowany i bielony
15.05.1749- ornat do kościoła ufundował Pan Gorayski ( Chełmskiego)- dzierżawca dóbr.
1750- votum srebrne nowe fundacja- Marianny Badyni Czesznikowey Winickiey
28.01.1751-Alba ufundowana od Pani Marianny Badyni Czesznikowey Winickiey- dzierżawczyni dóbr tutejszych.
1757- Reperacja dzwonnicy kościelnej
1759- w kościele odmalowano organy i pozłocone, oraz chór, ołtarze odnowione
1760- koniec odnawiania kościoła parafilanego
1764- dzierżawcami majątku są Państwo Napierkowscy
1772-1918- okres zaborów
1772- Radziszów w wyniku pierwszego rozbioru Polski, zostaje przyłączony do Austrii.

Stowarzyszenie

ul. Szkolna 4
32-052, Radziszów

Nasz rachunek:
Krakowski Bank Spółdzielczy
Oddział Skawina

10 8591 0007 0310
0561 8792 0001

Logowanie